Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

KSIĄŻKI NASZYM MARZEŃ

 

WYBIERAM WODĘ

 

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

 

MLEKO DLA SZKÓŁ

Ideą Programu "Mleko dla Szkół" jest to, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka.

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

Dzięki Programowi "Mleko dla Szkół":
- uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia, - utrwalamy w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe,

          W ramach programu każde dziecko w szkole otrzymuje bezpłatny kartonik białego mleka  przez trzy dni w tygodniu. Pełne wapnia, witamin, soli mineralnych i innych substancji odżywczych, mleko i produkty mleczne dodają  sił w życiu codziennym.

 

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

 

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Cel główny programu:

  • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Program ten wpisuje się w zadania do realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2009– 2015 w zakresie ochrony zdrowia. Stanowi ogniwo w cyklu programów profilaktykiantytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez PaństwowąInspekcję Sanitarną we współpracy z resortemedukacji i realizowanych w szerokimpartnerstwie lokalnym.

 

 

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Program Edukacyjny
„Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR)W naszej szkole program prowadzony jest nieprzerwanie od 2010 roku. Program RUR polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie, już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tymi ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała bezpłatnie fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne.

Oprócz tego nauczyciele uczestniczą w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia zajęć z dziećmi.