Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Nabór uzupełniający na rok szkolny 2018/2019
do ośmioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara
w Rzeszowie

O przyjęcie mogą ubiegać się dzieci, które pozytywnie przejdą badanie
przydatności do tego typu szkoły,
obejmujące sprawdzenie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.

Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach:
fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, kontrabasie, klarnecie,
trąbce i instrumentach perkusyjnych.

Badanie uzdolnień muzycznych odbędzie się 11 maja 2018 roku o godz. 17.00

Dla kandydatów do klasy pierwszej OSM I st. prowadzona będzie
w dniach 16- 28 kwietnia 2018r. do godz.15 uzupełniająca rekrutacja
elektroniczna poprzez stronę naboru Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego,
Zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole artystycznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły
przy ulicy Wyspiańskiego 16 a lub telefonicznie 177482992

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2018/2019