Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą średnią i umożliwia kontynuację nauki rozpoczętej w szkole I stopnia. Młodzież jest przyjmowana na podstawie egzaminu praktycznego z gry na instrumencie i egzaminu z teorii muzyki.

 Co roku szkoła prowadzi kursy przygotowawcze dla kandydatów. Nauka trwa 6 lat, a zajęcia odbywają się po południu. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje tytuł muzyka instrumentalisty.

W szkole muzycznej II stopnia istnieje możliwoć nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akordeonie, klarnecie, flecie poprzecznym, saksofonie, trąbce, puzonie, oboju, waltornii, tubie i instrumentach perkusyjnych. Oprócz instrumentu głównego uczniów obowiązuje uczęszczanie na przedmioty teoretyczne, zespół kameralny, orkiestrę lub chór.