Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy

Nabór na rok szkolny 2018/2019

do ośmioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

 

O przyjęcie mogą ubiegać się dzieci,
które pozytywnie przejdą
badanie przydatności do tego typu szkoły,
obejmujące sprawdzenie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.

Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach:
fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, kontrabasie, klarnecie, trąbce
i instrumentach perkusyjnych.

 Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do klasy pierwszej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia odbędą się


13 marca 2018r. - 16.30 - 18.00

21 marca 2018r. - 16.30 - 17.30

Dodatkowo w dniu 13 marca 2018 r.
odbędzie się mini-koncercik połączony z prezentacją instrumentów.

     Badanie uzdolnień muzycznych

24 marca 2018r., godz. 9.00

Dla kandydatów do klasy pierwszej OSM I st. prowadzona będzie
w dniach 1 – 16 marca 2018r. do godz.15 rekrutacja elektroniczna
poprzez stronę naboru Urzędu Miasta Rzeszowa.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego,
  • Zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole artystycznej.


Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły
przy ulicy Wyspiańskiego 16 a lub telefonicznie 177482992.

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2018/2019