Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowy Jubileusz 70-lecia Koncert karnawałowyInformacja dla Uczniów i Rodziców OSM I st.

Od jutra zajęcia (24.04.2019 r) odbywają się zgodnie z planem lekcji.

 

 

 

WYNIKI V MIĘDZYNARODOWEGO
PODKARPACKIEGO PIANISTYCZNEGO
KONKURUS CHOPINOWSKIEGO

 
 
GALERIA ZDJĘĆ
 
 
 
 
 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 SM II ST.


 

Kwestionariusz

Wymagania egzaminacyjne
 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020
DO OŚMIOLETNIEJ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.

W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2
IM. WOJCIECHA KILARA W RZESZOWIE

O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się dzieci,
które pozytywnie przejdą badanie przydatności do tego typu szkoły,

obejmujące sprawdzenie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.

Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach:
fortepianie, skrzypcach, gitarze, wiolonczeli, akordeonie, kontrabasie, klarnecie i trąbce.

Harmonogram zajęć dla kandydatów do klasy pierwszej:

13 marca 2019 roku:

16.30 – mini koncert prezentujący instrumenty muzyczne;

17.00- 18.00 - zajęcia przygotowawcze w grupach.

21 marca 2019 roku:

16.30 – 17.30 – zajęcia przygotowawcze w grupach;

17.30 – 18.30 – konsultacje indywidualne z nauczycielami instrumentów.

 

Badanie uzdolnień muzycznych 23 marca 2019 roku od godz. 9.00

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego,
zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole artystycznej
.

Elektroniczna rejestracja kandydatów
poprzez stronę naboru Urzędu Miasta Rzeszowa
oraz składanie dokumentów w sekretariacie szkoły
przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 16a
będą odbywać się zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez Urząd Miasta Rzeszowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły
przy ulicy Wyspiańskiego 16 a lub telefonicznie 177482992

 

 

 Wykaz podręczników do zakupu przez rodziców
w roku szkolny 2018/2019
OSM I stPlan lekcji OSM I st.
Ze względów organizacyjnych szkoły
plan lekcji może ulec zmianie,
rodzice oraz uczniowie zostaną powiadomieni o takiej sytuacji.


Rozkłady zajęć 2018/2019

 

Rozkład teorii dla PSM I st. cyklu 6- letniego 2018/2019


Rozkład teorii dla PSM I st. cyklu 4 – letniego 2018/2019


Rozkład teorii dla SM II st. 2018/2019


CHÓR
ROK SZKOLNY 2018/2019


ORKIESTRA SZKOLNA (AULA)
2018/2019